Statements by Antony J. Blinken, Secretary of State, Lloyd J. Austin, Secretary of Defense and Jens Stoltenberg, NATO Secretary General