Secció de Diplomàcia Pública

La secció de Diplomàcia Pública explica i promou les polítiques del govern dels EUA, a més dels valors, cultura i història del país. En col·laboració amb l’administració pública, partits polítics, acadèmics, think tanks, mitjans de comunicació, institucions culturals, empreses, fundacions i organitzacions no governamentals, treballem per tal d’enfortir els vincles institucionals, educatius i culturals ja existents entre els EUA i el districte consular, a més de desenvolupar noves àrees de cooperació en àmbits d’interès compartit. El nostre objectiu és ser un punt d’enteniment entre els EUA i Espanya i fomentar els interessos dels EUA i la seva política exterior.

El Departament de Diplomàcia Pública convida a acadèmics i representants del govern o de la societat civil dels EUA a fer xerrades a Barcelona i a la resta del districte consular, sobre una varietat de temes; amb l’objectiu de que puguin compartir experiències professionals amb els seus homòlegs aquí i el públic general. En col·laboració amb universitats, fundacions i altres entitats, organitzem reunions, conferències o seminaris amb aquest experts. El consolat també organitza cicles de cinema, festivals, exposicions i d’altres esdeveniments que mostren la diversitat de la societat i cultural dels EUA.

Identifiquem els principals líders polítics, socials, econòmics i culturals del districte consular i els convidem a viatjar als EUA per tal que puguin conèixer professionals nord-americans del seu mateix àmbit. Amb aquest tipus d’activitats, els visitants poden rebre informació de primera mà sobre institucions dels EUA relacionades amb el seu camp professional, a més, d’aprendre sobre la cultura, societat i valors americans.

Aquest programa promou l’anglès americà així com un millor coneixement sobre els EUA, la seva societat, història i valors entre els estudiants del nostre districte consular. Connect-US permet que els estudiants ampliïn les seves nocions sobre els EUA a través d’activitats, xerrades i distribució de materials i recursos en línia, tant per a alumnes com per a professors. A Catalunya, aquest programa s’articula en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

El Centre de Recursos Informatius és un centre de referència que facilita informació completa, acurada i actualitzada sobre els Estats Units, les seves polítiques, processos socials i polítics, a més d’altres temes més concrets que puguin ésser d’interès per al nostre públic. El Centre de Recursos Informatius crea un producte electrònic mensual anomenat Docualert que destaca un ampli ventall de documents governamentals i de Think Tanks, així com de les principals revistes nord-americanes, sobre aspectes rellevants de la política exterior i interna dels EUA.

El Departament de Diplomàcia Pública també s’encarrega de les relacions amb els mitjans de comunicació del districte consular, amb la distribució de notes de premsa i coordinació d’entrevistes.

També gestionem la pàgina web del consolat, el Facebook, Twitter i Flickr.